30 Απριλίου 2020

Overnight orthokeratology: a review

Υπάρχουν σήμερα τεκμηριωμένα στοιχεία από αρκετές κλινικές μελέτες ότι το περιφερικό διαθλαστικό σφάλμα είναι σημαντικό στη συχνότητα εμφάνισης και εξέλιξης της μυωπίας. Αν και είναι ευρέως γνωστό ότι τα μυωπικά μάτια έχουν σχετικά μεγάλο αξονικό μήκος, δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό, γιατί απλά δεν μπορούμε να το μετρήσουμε στην κλινική πράξη, ότι ο αμφιβληστροειδής στους μυωπικούς οφθαλμούς παρουσιάζει μικρότερη μυωπία στην περιφέρειά του σε σχέση με την περιοχή της ωχράς. Και αυτό γιατί η ωχρά επιμηκύνεται περισσότερο από την περιφέρεια του αμφιβληστροειδή κατά την εξέλιξη της μυωπίας, αποκτώντας ένα ωοειδές σχήμα (oblate shape). Αυτό θεωρητικά σημαίνει ότι οι συμβατικοί τρόποι διόρθωσης της μυωπίας προκαλούν υπερδιόρθωση της μυωπίας στην περφέρεια του αμφιβληστροειδή.
Η μέθοδος της ορθοκερατολογίας είναι γνωστή περισσότερα από 20 χρόνια κι αποτελεί μια τεχνική οπτικής διόρθωσης της μυωπίας με τη χρήση, κατά τη διάρκεια του ύπνου σκληρών αεροδιαπερατών φακών επαφής. Το κεντρικό τμήμα του κερατοειδούς επιπεδώνεται σταδιακά μέχρι το σχήμα του ν' αναμορφωθεί επαρκώς ώστε να επιτευχθεί η διόρθωση της “αξονικής μυωπίας" ενώ η περιφέρεια του αμφιβληστροειδή υποδιορθώνεται και παραμένει ελαφρώς μυωπική.


Η ενδιαφέρουσα ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες στο περιοδικό Contact Lens and Anterior Eye* παρουσίασε μια σύνοψη (table 1) της αποτελεσματικότητας της ορθοκερατολογίας σε παιδιά, που φαινεται να κυμαίνεται μεταξύ 0.19mm και 0.36mm μείωσης στην αύξηση του αξονικού μήκους (σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου). H διακύμανση οφείλεται κυρίσως στη διάρκεια της καταγραφής των αποτελεσμάτων και στις ηλικίες των παιδιών.
Το 2015–2016, δημοσιεύθηκαν τέσσερις μετα-αναλύσεις συνοψίζοντας τις επιδράσεις της ορθοκερατολογίας στην εξέλιξη της μυωπίας (table2) . Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι 4 κατέληξαν στην ιδια τιμή μείωσης, περίπου 0.25 με 0.27mm, που αντιστοιχεί σε περίπου 0.60D ετήσιας μείωσης στην αύξηση της μυωπίας με τη χρήση των ορθοκερατολογικών φακών.


_____________________
*Bullimore ΜΑ, Johnson LA (2020). Overnight orthokeratology. Contact Lens and Anterior Eye. https://doi.org/10.1016/j.clae.2020.03.018

Περισσότερα για τη μέθοδο της ορθοκερατολογίας σε σχέση με τον έλεγχο της μυωπίας στο παρακάτω άρθρο:
Πλαΐνης Σ (2017) H σημασία της ορθοκερατολογίας στην εξέλιξη της μυωπίας. Σύγχρονη Οπτική. Τεύχος 10, 54-59

Δεν υπάρχουν σχόλια: