15 Απριλίου 2010

Ποιος είναι ο ορισμός του Οπτικού στην Ελλάδα?

Επειδή βρισκόμαστε σε εποχές που σε πολλά επαγγέλματα υπάρχει σοβαρή εξειδίκευση όσο αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αρκετά σημαντικό να αναρωτηθούμε ποιός είναι ο ορισμός του Οπτικού στην Ελλάδα. Ποιος θεωρείται "Οπτικός" αυτή τη στιγμή στη χώρα μας?

(1) Είναι ο επιχειρηματίας (“ έμπορος”) Οπτικός που έχει κατάστημα (η “αλυσίδα καταστημάτων) που ασχολείται με τη λιανική πώληση γυαλιών, και ο οποίος με βάση τη σημερινή νομοθεσία δεν χρειάζεται να έχει ούτε πτυχίο αλλά ούτε και βασικές γνώσεις Οπτικής?
(2) Είναι ο απόφοιτος Οπτικής που ασχολείται με τη λιανική πώληση γυαλιών αλλά προσπαθεί να παρέχει και άλλες υπηρεσίες, π.χ. εφαρμογή Φακών Επαφής, που έτσι κι αλλιώς την παρέχουν και οι υπόλοιποι, χωρίς να έχουν πάντα την απαιτούμενη άδεια?
(3) Είναι ο υπάλληλος ενός καταστήματος που έχει αναλάβει τη στήριξη του όσο αφορά το "κλινικό" μέρος του, αυτό που ονομάζουμε “οπτομετρία"?
(4) Είναι ο υπάλληλος ενός καταστήματος (ή ενός εργαστηρίου), πιθανώς και απόφοιτος "Οπτικός", που ασχολείται με την κατεργασία των οφθαλμικών φακών και το μοντάρισμα?
(5) Είναι ο κάτοχος της άδειας ενός καταστήματος (αλλά όχι υπάλληλος, αφού μπορεί να την έχει "παραχωρήσει με κάποια αμοιβή”), ο οποίος όμως ασχολείται με άλλο αντικείμενο?
(6) Είναι ο "καταστηματάρχης" που κάνει παράλληλα και χονδρική πώληση προϊόντων σε άλλους Οπτικούς?
(7) Είναι ο απόφοιτος σχολών "Οπτομετρίας" από διάφορα ιδρύματα εξωτερικού?
(8) Είναι ο απόφοιτος της πρόσφατα “αναβαπτιζόμενης" εγχώριας Σχολής "Οπτικής και Οπτομετρίας"?Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα εύρος ανθρώπων με διαφορετικές καταβολές και σπουδές που σήμερα μπορούν να ονομαστούν ως “Οπτικοί” και γιατί όχι “οπτομέτρες". Αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι ποιος τους βαφτίζει. Σύμφωνα με τους συλλόγους Οπτικών, Οπτικός είναι αυτός που έχει ένα κατάστημα "Οπτικών" και αποτελεί μέλος τους, μια και για παράδειγμα μόνο αυτός συνηθίζονταν να λαμβάνει τα περιοδικά τους και τις ενημερώσεις του χώρου. Δηλαδή οι "Οπτικοί", όπως προσδιορίζονται από τους ορισμούς (3) και (4) δεν αποτελούν το "target group", ενώ οι υπόλοιποι αποτελούν a priori μέλη. 

Σύμφωνα με τον "Οδηγό στον Κόσμο των Επαγγελμάτων" που παρέχει συμβουλευτική στήριξη στους νέους για την επιλογή επαγγέλματος ΚΑΙ αποτελεί και την πρώτο-εμφανιζόμενη ιστοσελίδα όταν κάποιος κάνει έρευνα στο www.google.gr, ο "Οπτικός ασχολείται με την κατασκευή, επισκευή, ρύθμιση και εφαρμογή των οπτικών οργάνων και ειδικότερα να εφαρμόζει φακούς για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών της όρασης, με βάση τις συνταγές των οφθαλμιάτρων", ενώ μέσα στα απαραίτητα προσόντα για την εκτέλεση του επαγγέλματος είναι "η αποφοίτηση από το Τμήμα Οπτικών του ΤΕΙ Αθηνών". Σύμφωνα με τον Επαγγελματικό οδηγό, οι ορισμοί (1), (5) και (6) δεν αποτελούν Οπτικούς.


Η ουσία είναι ότι αν και υπάρχει θεσμικά ακριβής ορισμός του Οπτικού (δυστυχώς όχι του Οπτομέτρη, και αυτό το ζήτημα αποτελεί άλλο κεφάλαιο), στην καθημερινότητα ούτε εμείς οι ίδιοι, ούτε οι πελάτες μας, ούτε οι "συνεργάτες" μας στον χώρο της υγιεινής περίθαλψης της Όρασης (π.χ. Οφθαλμίατροι) γνωρίζουν ποιος είναι πραγματικά Οπτικός!

Και τι έχουμε καταφέρει τόσες δεκαετίες ως Οπτικοί? Τι έχουν κάνει οι Σύλλογοι? Συντάσσεται αυτή τη στιγμή το "μητρώο Οπτικών". Αυτό θα αποτελέσει το "μητρώο Οπτικών" ή το "μητρώο Οπτικών καταστημάτων"? Θα μάθουμε ποτέ πόσοι είναι οι πτυχιούχοι Οπτικοί? Πόσοι από αυτούς έχουν δική τους επιχείρηση? Πόσοι ενασχολούνται σε επιχειρήσεις άλλων? Πόσοι είναι άνεργοι? Πόσοι πρέπει να συμμετάσχουν σε σεμινάρια δια βίου εκπαίδευσης για να αναβαθμίσουν την επιστημονική και κλινική τους κατάρτιση? Πόσους ακόμα μπορεί να απορροφήσει ο "χώρος"? Και τελικά, ποιος είναι ο "χώρος" που αναλογεί στους Οπτικούς?

Κατά την άποψή μου, παρατηρώντας τις κινήσεις και τα ενδιαφέροντα των εκπροσώπων του επαγγέλματος, δυστυχώς αυτό δε θα συμβεί στο πρόσφατο μέλλον.

12 Απριλίου 2010

9ο Θερινό Σχολείο στην Οπτική της Όρασης


Από το 2002 το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και πιο συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης (IVO) διοργανώνει το Θερινό Σχολείο στην Οπτική της Όρασης (Summer School in Visual Optics). Το σχολείο αποτελείται από σειρά μαθημάτων που διδάσκονται (στην αγγλική γλώσσα) από επιστήμονες και ερευνητές με διεθνή αναγνώριση στο χώρο της Οπτικής και των Επιστημών της Όρασης. Οι ημερομηνίες για το φετεινό σχολείο είναι 5-8 Ιουλίου 2010 και ο τόπος διεξαγωγής του είναι το συνεδριακό κέντρο Terra Maris στη Χερσόνησο Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεματικών περιοχών με έμφαση:
στις διαθλαστικές ανωμαλίες και εκτροπές του οφθαλμού,
στην ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου,
στη σκέδαση,
στην προσαρμοστική ικανότητα του οφθαλμού και την πρεσβυωπία
στη χρήση της τεχνολογίας των προσαρμοστικών οπτικών στην έρευνα και την οφθαλμική απεικόνιση
στις εξελίξεις στην τεχνολογία κατασκευής οφθαλμικών φακών, φακών επαφής και ενδοφακών

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του Σχολείου (http://www.ivo.gr/summerschool)