5 Σεπτεμβρίου 2019

Τα οφέλη από τη διαχείριση της μυωπίας υπερτερούν όποιων κινδύνων

Ο Μark Bullimore σε μια πρόσφατη δημοσίευση* έδειξε ότι τα οφέλη της διαχείρισης της εξέλιξης της μυωπίας (myopia control) υπερτερούν όποιων κινδύνων μπορούν να προκύψουν από την αντιμετώπισή της.
Συγκεκριμένα, όπως πρόσφατα δημοσίευσε στο OVS*, η διαχείριση της εξέλιξης της μυωπίας κατά 1.00 D μειώνει το ρίσκο εμφάνισης εκφύλισης της ωχράς κηλίδας κατά 40%, το ρίσκο εμφάνισης γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας κατά 20% και το ρίσκο απώλειας της όρασης κατά 20%.
Η ορθοκερατολογία χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια ως τεχνική διαχείρισης της εξέλιξης της μυωπίας , και πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση ορθοκερατολογικών φακών για 2 χρόνια επιβραδύνει την αξονική επιμήκυνση του οφθαλμού κατά 0,25 mm (περίπου κατά 0.50 με 0.75D).

Από την άλλη, η πρόσφατη δημοσίευση από τη Stapleton και τους συνεργάτες της** έδειξε ότι το ρίσκο εμφάνισης μικροβιακής κερατίτιδας που σχετίζεται με φακούς επαφής στην Αυστραλία είναι μικρό. Αν και η χρήση των φακών επαφής κατά τη διάρκεια του ύπνου αυξάνει το ρίσκο εμφάνισης μικροβιακής κερατίτιδας σε σχέση με την καθημερινή χρήση, μόνο το 15% των περιπτώσεων μικροβιακής κερατίτιδας οδηγεί σε  απώλεια όρασης - μείωση οπτικής οξύτητας κατά δύο σειρές. Μάλιστα, άλλες μελέτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη παρουσιάζουν μικρότερο αριθμό περιστατικών μικροβιακης κερατίτιδας.
*Bullimore MA and Brennan N (2019). Myopia Control: Why Each Diopter Matters. Optom Vis Sci. Jun;96(6): 463-465.
**Stapleton et al., (2008). The Incidence of Contact Lens–Related Microbial Keratitis in Australia.Ophthalmology. 2008 Oct;115(10):1655-62. doi: 10.1016/j.ophtha.2008.04.002.