26 Ιουνίου 2017

H εξέλιξη της μυωπίας αυξάνεται δραματικά στην έναρξη των σχολικών χρόνων

Η Κίνα εξελίσσεται ταχέως με την αυξανόμενη αστικοποίηση και με την αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας. Αυτή η κοινωνική αλλαγή έχει ασκήσει πίεση στους μαθητές για καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και έχει δει τη δημοτικότητα των ηλεκτρονικών συσκευών (tablet και κινητά τηλέφωνα) να αυξάνεται. Όπως συμβαίνει και με άλλα μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας, η συχνότητα της μυωπίας στην Κίνα αυξάνεται εκθετικά με την ηλικία, ενώ οι μελέτες αναφέρουν ποσοστά 60% μεταξύ των μαθητών ηλικίας 12 ετών, φθάνοντας το 80% στην ηλικία των 16 χρονών και πάνω από το 90% στους φοιτητές.

Πολλές μελέτες έχουν προσδιορίσει τη σχολική ηλικία ως σημείο όπου η εξελιξη της μυωπίας αυξάνεται δραματικά στα παιδιά. Η έρευνα* που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία της κινεζικής πόλης Σαγκάης πρόσθεσς πρόσφατα σημαντικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι ο ρυθμός μυωπίας αυξήθηκε δραματικά από περίπου 5% σε παιδιά ηλικίας 6 ετών σε 52% σε παιδιά ηλικίας 10 ετών (αύξηση περίπου 10% ετησίως).

Ενώ περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για την κατανόηση των βασικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην επιτάχυνση της εξέλιξης, οι συγγραφείς υποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος μυωπίας μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος σε σχολεία «υψηλού επιπέδου» στην Κίνα. Παρατηρώντας ότι τα παιδιά σε αυτά τα σχολεία αντιμετωπίζουν υψηλότερες απαιτήσεις στην εργασία και πιέσεις από τους δασκάλους, τους γονείς και τους συμμαθητές τους για να μελετήσουν, συμφωνούν με τα συμπεράσματα πολλών μελετών ότι η «έκθεση στην εκπαίδευση» είναι ένας σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας κινδύνου για τη μυωπία.

* Ma Y, Qu X, Zhu X, Xu X, Zhu J, Sankaridurg P, Lin S, Lu L, Zhao R, Wang L, Shi H, Tan H, You X, Yuan H, Sun S, Wang M, He X, Zou H, Congdon N. Age-Specific Prevalence of Visual Impairment and Refractive Error in Children Aged 3–10 Years in Shanghai, China, 2016 Nov 1;57(14):6188-6196.