8 Σεπτεμβρίου 2011

X Aegean Summer School in Visual Optics

Για 10η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στις 2-4 Οκτωβρίου στη Χερσόνησο Κρήτης (συνεδριακό κέντρο Terra Maris) το Θερινό Σχολείο στην Οπτική της Όρασης. Το 10ο "Aegean Summer School in Visual Optics" θα εστιάσει στην Πρεσβυωπία και στις σημερινές εξελίξεις στις τεχνικές και στους τρόπους διόρθωσής της.

Το σχολείο αποτελείται από σειρά μαθημάτων που διδάσκονται (στην αγγλική γλώσσα) από επιστήμονες και ερευνητές με διεθνή αναγνώριση στο χώρο της Οπτικής και των Επιστημών της Όρασης.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεματικών περιοχών με έμφαση:
-στις διαθλαστικές ανωμαλίες τις εκτροπές του οφθαλμού και στη σκέδαση,,
-στις ηλικιακές αλλαγές στην ποιότητα της όρασης
-στην προσαρμοστική ικανότητα του οφθαλμού και την πρεσβυωπία
-στη χρήση της τεχνολογίας των προσαρμοστικών οπτικών στην έρευνα και την οφθαλμική απεικόνιση
-στις πρόσφατε εξελίξεις στην τεχνολογία κατασκευής οφθαλμικών φακών, φακών επαφής και ενδοφακών για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας.

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του Σχολείου (http://www.ivo.gr/summerschool)