17 Φεβρουαρίου 2017

Ένα γαγγλιακό κύτταρο που πιθανόν σχετίζεται με την εξέλιξη της μυωπίας


Στην πολύ πρόσφατη δημοσίευση στο Current Biology οι Μani & Schwartz* αναφέρουν την ανακάλυψη γαγγλιακών κυττάρων στον αμφιβληστροειδη (RGC) με ασυνήθιστες ιδιότητες υποδεκτικών πεδίων. Πιο συγκεκριμένα τα OND RGC (on-delayed retinal ganglion cells) δεν αποκρίνονται σε τοπικές αλλαγές φωτεινότητας και σε ερεθίσματα υψηλής χωρικής συxνότητας, όπως τα γαγγλιακά κύτταρα που συμμετέχουν στην αντίληψη της όρασης, αλλά δείχνουν προτίμηση σε ερεθίσματα με αδρά χαρακτηριστικά (global information) και αποκρίνονται με καθυστέρηση.

Aυτά τα χαρακτηριστικά πιθανόν να συσχετίζονται με αργές αλλαγές φωτεινότητας, για παράδειγμα με το χρονικό διάστημα που ένα παιδί περνά σε εσωτερικούς χώρους και μακριά από το φυσικό φως, "ενεργοποιώντας" μηχανισμούς υπεύθυνους για την εξέλιξη ή όχι της μυωπίας. Δεν είναι επομένως παράλογο, που διαφορετικές τεχνικές αντιμετώπισης της μυωπίας, συμπεριλαμβανομένου της ορθοκερατολογίας, να ελέγχουν την εξέλιξη της μυωπίας, επιδρώντας στα ερεθίσματα που δέχονται τα συγκεκριμένα γαγγλιακά κύτταρα !

κι εδώ