24 Φεβρουαρίου 2018

Keep myopia away, go out and play !

Μια πρόσφατη μελέτη για τον προσδιορισμό του επιπολασμού της μυωπίας (Υang et al., 2018), σε 166 παιδιά (ηλικίας 6-8 και 11-13 κατά τη διάρκεια της μελέτης) που τυχαία επιλέχθηκαν σε προαστιακές περιοχές περιοχές στον Καναδά, έδειξε ότι ο επιπολασμός έφτανε το 6% στην ηλικία 6-8 ετών και το 29% στην ηλικία 11-13 ετών. 

Το μέσο αξονικό μήκος του οφθαλμού βρέθηκε μεγαλύτερο κατά 1.03 mm στις ηλικίες 11-13 (mean 23.65 mm), σε σχέση με τις ηλικίες 6-8 ετών (μέση τιμή 22.62 mm). Το μέσο διαθλαστικό σφάλμα στα μυωπικά παιδιά ήταν −1.10 D στις ηλικίες 6–8 και −2.44 D στις ηλικίες 11-13. Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ του αξονικού μήκους και του διαθλαστικού σφάλματος ήταν αρκετά υψηλός (r=-0.62). 

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι μία επιπλέον ώρα ανά εβδομάδα δραστηριοτήτων σε υπαίθριους χρόνους μειώνει τις πιθανότητες ενός παιδιού να αποκτήσει μυωπία κατά 14,3% !! Επομένως, περισσότερος χρόνος σε εξωτερικούς χώρους φαίνεται να είναι ευεργετικός στην προστασία από την "εμφάνιση" της μυωπίας.Δεν υπάρχουν σχόλια: