18 Ιανουαρίου 2018

Η χρήση της ορθοκερατολογίας ως αντιμετώπιση της ανισομετρωπίας σε μύωπες.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2017 στο CLAE* διερεύνησε την επίδραση της χρήσης ορθοκερατολογικού φακού επαφής στην αύξηση του αξονικού μήκους σε παιδιά με μυωπικη ανισομετρωπία.

Στη μελέτη συμμετείχαν 25 ανισομέτρωπες (μέση ηλικία, 11 ± 2 έτη) και χρησιμοποίησαν ορθοκερατολικό φακό επαφής μόνο στο μάτι που εμφάνιζε μυωπία (εύρος διοπτριών: -1.00 με -4.00D) ενώ το άλλο μάτι δεν χρειάζονταν διόρθωση (εύρος διοπτριών +1.75 με -0.50D). Το μέσο αξονικό μήκος ήταν 24.56±0.72mm στο μυωπικό οφθαλμό και 23.47±0.65mm στον αντίπλευρο οφθαλμό. Ο ρυθμός αύξησης του αξονικού μήκους συγκρίθηκε μεταξύ του μυωπικού οφθαλμού που φορούσε το φακό και του άλλου οφθαλμού για μια μέση περίοδο 23 ± 8 μηνών. Στο δεύτερο σκέλος της μελέτης, 8 συμμετέχοντες που ανέπτυξαν μυωπία και στο αντίπλευρο μάτι, έλαβαν θεραπεία με ορθοκερατολογία και στα δύο μάτια για μέσο όρο 12 μηνών. Ο ρυθμός αύξησης του αξονικού μηκους πριν και μετά από την ορθοκερατολογία καταγράφηκε. 

Ο ρυθμός επιμήκυνσης του οφθαλμού με τον ορθοκερατολογικό φακό (0,08 ± 0,15 mm / έτος) βρέθηκε σημαντικά βραδύτερος σε σύγκριση με τον έταιρο οφθαλμό (0,39 ± 0,32 mm / έτος) Κατά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, 16 από τους 25 συμμετέχοντες (64%) ανέπτυξαν μυωπία στο αρχικά μη μυωπικό μάτι ενώ η διαφορά στο αξονικό μήκος των δύο οφθαλμών μειώθηκε από 1.09 mm σε 0.67mm (24.70±0.67mm  και 24.03±0.74mm στους δύο οφθαλμούς αντίστοιχα).

Κατά το δεύτερο σκέλος της μελέτης ο ρυθμός της επιμήκυνσης του αξονικού μήκους μετά την θεραπεία με ορθοκερατολογικούς φακούς επαφής και στον έταιρο οφαθλμό που εμφάνισε μυωπία ήταν 0,20 mm / έτος, σημαντικά βραδύτερος από ότι πριν από την χρήση ορθοκερατολικούφακού επαφής στο ίδιο μάτι (0,49 mm / έτος).

Συμπεραίνεται, ότι η χρήση ορθοκερατολογικού φακού επαφής επιβραδύνει την αύξηση του αξονικού μήκους στο πιο μυωπικό μάτι των ανισομετρικών ασθενών. Μάλιστα, εάν ο έταιρος οφθαλμός αναπτύξει μυωπία στο μέλλον, η ορθοκερατολογία είναι ικανή να επιβραδύνει την αύξηση του αξονικού μήκους και σε αυτό τον οφθαλμό επίσης. *Chen, Z et al. Effects of orthokeratology on axial length growth in myopic anisometropes. Contact Lens and Anterior Eye (2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια: