14 Απριλίου 2014

O φυσιολογικός μηχανισμός της προσαρμογής


πρόσφατη δημοσίευση στο CRS Today Europe σχετικά με τη σταθερότητα, ακρίβεια και δυναμική του μηχανισμού της προσαρμογής.

http://bmctoday.net/crstodayeurope/2014/04/article.asp?f=the-physiologic-mechanism-of-accommodation


Take home message:
• Accommodative ability falls almost linearly with age, with presbyopic symptoms starting to occur at the age of 40 to 45 years.
• It has been well recognized for more than 250 years that accommodation involves a lens-based change in the refractive power of the eye.
• Accommodation is driven by cone photoreceptors, and, thus, it is expected to be less effective under
low light conditions.
• The youthful accommodation system allows the eye to vary its focus to obtain reasonably clear
retinal images of objects at different distances, but such focus is rarely exact or stable.

Δεν υπάρχουν σχόλια: