30 Σεπτεμβρίου 2017

Κατανομή διαθλαστικού σφάλματος στον πληθυσμό: ενδιαφέρουσες αλλαγές με το χρόνο

Είναι πια γνωστό ότι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού σήμερα δεν είναι εμμέτρωπες, όπως συνέβαινε πριν μισό αιώνα. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η κατανομή του διαθλαστικού σφάλματος στον πληθυσμό στα μέσα του 20ου αιώνα (αριστερά, σχεδόν κανονική) και σήμερα (δεξιά, μή κανονική). Η μετατόπιση του μέσου οφθαλμού από την υπερμετρωπία (~+0.90D) στη μυωπία (~-0.90D) οφείλεται στη σημαντική αύξηση στη σημερινή εποχή του ποσοστού των ανθρώπων που εμφανίζουν μυωπία.

 

Ίσως πιο ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι η καμπύλη κατανομής, στη σηεμρινή εποχή (δεξιά), δεν μετατοπίζεται απλά προς τ' αριστερά, δηλαδή σε προς πιο μυωπικές τιμές σε σχέση με τις καμπύλες προ 50ετίας, αλλά "παραμορφώνεται" από κανονική σε μή-κανονική κατανομή δείχνοντας ότι ενώ ένα ποσοστό των οφθαλμών τείνουν προς τη μυωπία,  μερικά "μάτια" συνεχίζουν να παραμένουν υπερμετρωπικά/εμμετρωπικά και δεν επηρεάζονται από όποιες αλλαγές. Τώρα, αν αυτό οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες  ή σε γενετική προδιάθεση είναι προς το παρόν άγνωστο.

Ενδιαφέρουσες είναι και οι παρακάτω κατανομές του διαθλαστικού σφάλματος (από μαθητές σχολείων στην Ιαπωνία πριν 35 χρόνια) που παρουσιάζουν μια σταδιακή αλλαγή στην κατανομή με την ηλικία (από 6 μέχρι 17 ετών) και την μετατόπιση του μέσου διαθλαστικού σφάλματος προς πιο μυωπικές τιμές - χωρίς απαραίτητα όλοι οι οφθαλμοί να γίνονται πιο μυωπικοί (κάποια παραμένουν εμμετρωπικοί).

Βιβλιογραφία:
Πλαΐνης Σ (2016) "Μυωπία: Επιπολασμός, αιτιογενείς παράγοντες και τεχνικές διόρθωσης." Δημοσιεύθηκε πέρυσι στη Σύγχρονη Οπτική, Τεύχος 4, 48-51. (pdf)
Plainis S and Charman WN (2015). Problems in comparisons of data for the prevalence of myopia and the frequency distribution of ametropia. Ophthalmic and Physiological Optics, 35(4):394-404 (pdf)

Δεν υπάρχουν σχόλια: