13 Νοεμβρίου 2012

Ένα βιβλίο για την Πρεσβυωπία

Αν και η ιδέα να ετοιμάσουμε ένα βιβλίο που θα παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη εικόνα για την Πρεσβυωπία αποφασίστηκε ακριβώς πριν 3 χρόνια, νομίζω ότι η συγγραφή του ήταν "γραφτό" (αν και δεν πιστεύω στη μοίρα του ανθρώπου) να γίνει από τη στιγμή που συνάντησα στην (μικρή ως σήμερα) ερευνητική μου πορεία δύο κορυφαίους ακαδημαϊκούς - επιστήμονες, που αποτέλεσαν και τους δύο συντονιστές του βιβλίου. Το γεγονός ότι προέρχονται από δύο διαφορετικά θεματικά πεδία της Όρασης (Οφθαλμική Φυσική ο καθ. Neil Charman, Διαθλαστική Χειρουργική ο καθ. Ιωάννης Παλλήκαρης) αποτέλεσε το μαγικό ζωμό ώστε να εμπλουτιστεί αυτό το βιβλίο με απόψεις και γνώμες δεκάδων συγγραφέων με υψηλά επίπεδα πραγματογνωμοσύνης. 
Για το περιεχόμενο του βιβλίου και τη λίστα όλων των συγγραφέων μπορείτε να επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα της SLACK.

Ιδανική εισαγωγή για το βιβλίο αποτελεί το τραγούδι της Πρεσβυωπίας της αγαπητής μου φίλης και συναδέλφου Sarah Morgan. 

Reviews
"All in all, this is a very comprehensive review of the current knowledge about presbyopia and its treatment...it is well worth the read."
     - Robert B. Greer, Optometry and Vision Science
“The appeal and major strength of this text is its inter-disciplinary approach to understanding presbyopia, both in terms of its origin and its treatment. Together with the book being well written and easy to comprehend, this multi-disciplinary approach makes it of value to practitioners and researchers alike. Optometrists manage presbyopia on a daily basis. A thorough understanding of the presbyopic condition and its correction, now and into the future, are therefore of clinical value and will certainly be achieved by reading this text.” 

      - Laura Downie, Clinical and Experimental Optometry “Anyone who wants to understand where the field of presbyopia is heading will benefit from the book…It sets the stage for the anticipated advances in the coming decade. Any clinician or student wanting to become more familiar with current and future possibilities and the science underlying the emerging technologies should look no further than this excellent volume.” 
                - Mark A. Bullimore, University of Houston, College of Optometry, Houston, TX, Ophthalmic & Physiological Optics

Δεν υπάρχουν σχόλια: